CHUYẾN ĐI TIỀN TRẠM BÁC ÁI DỊP LỄ KÍNH THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU , BỔN MẠNG GIÁO XỨ TÂN VIỆT