BÁC ÁI SẺ CHIA -Chuyến đi bác ái 10/2016 của giáo xứ Tân Việt – Ban Caritas giáo xứ lên đường