CHÚA NHẬT II PHỤC SINH – KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 08.04.2018