Thẩm phán Amy Coney Barrett và “xây dựng Vương quốc Thiên Chúa”