Ngày 12 tháng 07 THÁNH I-NHA-XI-Ô Y, A-NÊ THÀNH (THÁNH ĐÊ) VÀ PHÊ-RÔ KHANH Giám mục, linh mục, và Giáo dân tử đạo