MỪNG SINH NHẬT THÁNH GIOAN BAOTIXITA BỔN MẠNG GIÁO HỌ GIOAN GX TÂN VIỆT.