LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN IV PHỤC SINH NĂM LẺ (15/5/2019) – (Ga 12, 44-50) – THÁNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ.