LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN IV PHỤC SINH NĂM LẺ (13/5/2019) – (Ga 10, 1-10) – THÁNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ.