LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN IV THƯỜNG NIÊN 2021 (05/02/2021) – (Mc 6, 14-29) – 24 tháng Chạp năm Canh Tý