LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN IV THƯỜNG NIÊN NĂM LẺ 2021 (04/02/2021) – (Mc 6, 7-13) – 23 tháng Chạp năm Canh Tý.