LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN IV PHỤC SINH NĂM LẺ (17/5/2019) – (Ga 14, 1-6) – THÁNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ.