LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN IV PHỤC SINH NĂM LẺ (18/5/2019) – (Ga 14, 7-14)- THÁNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ.