Kitô hữu hân hoan vì đuợc Thiên Chúa yêu thương cứu rỗi