HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ TÂN VIỆT : THÁNH LỄ TẠ ƠN TUYÊN KHẤN TRỌN ĐỜI VÀ MỪNG NGÂN KHÁNH DÒNG (Thứ năm 08.06.2017)