Giáo hội Công giáo tiếp tục hỗ trợ người tị nạn trong cuộc khủng hoảng Covid-19