ĐTC Phanxicô sẽ tiếp tục lại các buổi tiếp kiến chung có tín hữu tham dự