Giáo họ Gioan Baotixita GX Tân Việt mừng Kính Thánh bổn mạng 24/6/2017