GIÁO HỌ BÀU CÁT MỪNG KÍNH LỄ THÁNH PHÊRÔ &PHAOLÔ BỔN MẠNG 29/6/2017