GĐ CON ĐỨC MẸ GX TÂN VIỆT THỰC THI CÔNG TÁC BÁC ÁI TẠI GX KON H’RING – DAK LAK THÁNG 10/2018