GĐ Con Đức Mẹ GX Tân Việt :CÔNG TÁC BÁC ÁI THÁNG 9/2018 Nấu 1000 phần ăn sáng cho các em thiếu nhi tại Giáo điểm truyền giáo Vĩnh Lộc B (trực thuộc Giáo hạt Tân Sơn Nhì).