CURIA TÂN BÌNH – MỪNG LỄ ACIES 24/03/209 tại Gx. Phú Trung