CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM MÙA CHAY 2018 TẠI GIÁO XỨ TÂN VIỆT