CẬP NHẬT THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ TANG ĐỨC TGM PHALÔ BÙI VĂN ĐỌC .