Tĩnh tâm Mùa Chay 2017 ngày thứ 2:”Ánh Mắt nhân từ” Linh mục Đaminh Vũ Duy Cường_Dòng Tên giảng huấn