THỨ HAI TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN NĂM CHẴN 2020 LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ TÔNG ĐỒ – Lễ chính ngày- Lễ trọng (29/6/2020) – (Mt 16, 13 – 19) – THÁNG THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU