Thánh Đaminh Savio: ” Cậu bé phi thường” – MỪNG BỔN MẠNG BAN LỄ SINH GX. TÂN VIỆT