Thăm tù nhân, tình bạn lạ lùng giữa người cựu cướp có vũ khí và người thăm tù