Ngày 27/5 – Thánh Augustinô Canterbury, Giám mục (qua đời năm 605?)