Ngày 08 tháng 11 THÁNH GIU-SE NGHI, PHAO-LÔ NGÂN, MÁT-TI-NÔ THỊNH, MÁT-TI-NÔ THỌ VÀ GIOAN BAO-TI-XI-TA CỎN Linh Mục và Giáo Dân Tử Đạo