Một câu chuyện trong Kinh thánh bị bóp méo làm người công giáo Trung quốc mất tinh thần