LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN V PHỤC SINH NĂM LẺ (22/5/2019) – (Ga 15, 1-8) – THÁNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ