LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN V PHỤC SINH NĂM LẺ (20/5/2019) – (Ga 14, 21-26) – THÁNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ