LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN I MÙA VỌNG NĂM B 2020 (05/12/2020) – (Mt 9, 35 – 10, 1. 6-8) THÁNH SABAS, ẩn tu, Lễ nhớ.