Kinh Phụng vụ – Thứ năm tuần 4 Mùa Chay 15/3/2018.