Hoa hậu Đức năm 2016, tín hữu công giáo sốt sắng, mong muốn được tiếp tục phục vụ Giáo hội