GÓP THÊM NIỀM CẢM THÔNG! CHUYẾN ĐI BÁC ÁI 2016 CỦA CỘNG ĐOÀN LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA