GIÁO XỨ TÂN VIỆT – THÁNH LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC GIÁO LÝ 2016 – 2017