GIÁO XỨ TÂN VIỆT – GIỚI GIA TRƯỞNG TĨNH TÂM MÙA CHAY 2019