GIÁO XỨ TÂN VIỆT CHÚC MỪNG LỄ PHẬT ĐẢN VESAK 2019.