Dẫn dâng hoa 31/05/2019 – Đức Maria, Mẹ của các gia đình