Giáo Phận Vĩnh Long : Thánh Lễ bế mạc năm Thánh các Thánh Tử Đạo Việt Nam