GIÁO HỌ KITÔ VƯƠNG GIÁO XỨ TÂN VIỆT MỪNG BỔN MẠNG LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ – 26.11.2017