LỄ GIỖ LẦN THỨ 27 CỦA CHA CỐ ĐAMINH VŨ ĐỨC TRIÊM 02/12/2017.