Cư dân mạng xã hội cầu nguyện cho ĐHY Tagle sớm bình phục