Cộng Đoàn LTXC Giáo Xứ Tân Việt Đi Công Tác Bác Ái Tại Giáo Xứ Lộc Quang- Ấp Việt Tân-Thị Xã Lộc Quang-Huyện Lộc Ninh-Tỉnh Bình Phước