CỘNG ĐOÀN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT GX TÂN VIỆT MỪNG LỄ CÁC THÁNH BỔN MẠNG 1/11/2017.