CHƯƠNG 8 TÁC PHẨM NÓI VỚI CON TIM: NHỮNG HỒNG ÂN CỦA ĐỨC TIN, HY VỌNG, VÀ VUI MỪNG