20 NĂM LEGIO CURIA TÂN BÌNH (23/06/2001 – 23/06/2021) – MỘT HÀNH TRÌNH.