CURIA TÂN BÌNH – MỪNG LỄ ACIES (25/03/2021) tại Gx. Tân Việt.