Ý chỉ cầu nguyện tháng Tám của ĐGH Phanxicô: cầu cho những người làm việc trên biển